Poslední majitelé mlýna

Zatím poslední majitelé MLÝNA PODHRAD

Já jsem dostal Podhrad, darem od prarodičů, v roce 1973, ve svých 19. letech.
Zda jsem měl v těchto letech dost rozumu, nevím. Asi ne. Ale byla to asi i moje Karma a lecos napovídá i fakt, že Podhrad nechtěl  nikdo z příbuzných, protože si spočítali kolik to bude stát práce a peněz, aby z toho něco bylo.
Já jsem vystudoval vysokou školu – ČVUT v Praze, fakultu elektrotechnickou, obor technická kybernetika a živil jsem se údržbou počítačů a moje tehdejší žena Marcela po maturitě na SPŠ strojní v Novém Městě nad Metují, byla operátorkou a pak programátorkou. Takže kompletně počítačová rodina.
Dokud na Podhradě žili prarodiče Jaroslav a Josefa Martinkovi, tak tam Jaroslav a Marcela jezdili jen na návštěvu.

V roce 1984 zemřel Jaroslav Martinek, poslední mlynář na Podhradě.
Jeho žena Josefa nezůstala na Podhradě ani hodinu a odstěhovala se k dceři do Smiřic.
Podhradský mlýn byl po mnoha dlouhých letech pustý……………………

Podhrad v roce 1984

Až tehdy si Jaroslav naplno uvědomil jakou má odpovědnost.
Začala dlouholetá práce na zvládnutí Podhradu. Pokusy o zabezpečení proti vykradení, bourání chlévů, maštalí a vejminku “V novém”, které byly v havarijním stavu a ohrožovali malé dcerky Haničku a Alenku.
Od té doby se Jaroslav a Marcela trávili téměř všechny soboty a neděle na Podhradě, opravami zatěžovali i rodinný rozpočet, ale na Podhradě to stále nebylo vidět.
V roce 2006 uvažovali, že tam půjdou i bydlet, ale brzy tuto myšlenku, po uvážení s tím spojených potíží, zavrhli.
Jaroslav často ztvárnil svoje vize a plány s Podhradem i graficky. Příklad jedné varianty vidíte na obrázku. Všiměte si obvodní zdi, která zbyla po zbourání “Nového” a chlévů,  které vystavěl první majitel Podhradu František. Na přístavbě vidíte terasu a je zde už, i přeložení vrchního vedení přívodu elektřiny.

Jarní Podhrad-vize z r.1987

Podhrad se pro rodinu jevil jako neřešitelný problém.

Pak přišel rok 1989 a otevřely se možnosti pro podnikání. Viděl jsem v tom možnost jak Podhrad zvelebit. Uposlech jsem nadšených výzev ministerstva zemědělství zemědělství – ” Ujměte se se svého majetku a pomožte nám obnovit soukromý sektor v zemědělství, bude vás podporovat!”.  Tak jsem založil dne 3.3.1992 firmu MARTÍNEK-PODHRAD rodinná farma.

Naorávání na poli za křížkem

Obdržel jsem po obhájení svého projekti před komisí MZE bezúročnou, ale návratnou dotaci, od státu a získal jsem úvěr od banky na rekonstrukci a výstavby hospodářských objektů. Celková moje zadluženost na počátku byla 3,3 milionu korun českých.
V restituci jem získal živý a mrtvý inventář a pustil jsem se do výroby obilí a vepřového masa. Celkem jsem hospodařil na 30 ha, měl jsem porodnu na 25 prasnic, kance a výkrm na 150 vepřů.

Nově postavená výkrmová hala

V roce 1996 vyskočily úrokové míry a padly farmářské ceny vepřového, s nástupem supermarketů a nelegálních dovozů.
Pritom ceny všech vstupů šly neustále nahoru. Podnikání jsem provozoval aktivně 7 let od března roku 1992 do září 1999. Za tu dobu jsem na Podhradě vyrobil160 tun v epřového masa a 65 vagonů obilí. Že jsem po tomto podnikání měl u státu a banky nemalé závazky, je nasnadě.

Stalo se tak, že jsem podnikání se ctí ukončil. Valnou většinu dluhů u státu i banky jsem splatil. Zbytek jsem umořil přeskupením majetku. Pronajatá pole jsem vrátil, část vlastních jsem prodal, prodal jsem i lesy, takže na konci podnikání byl Podhrad bez koruny dluhu a krásně zrekonstruovaný. Velmi mě pomohlo vzdělání nabyté při budování firmy MARSPOM.  Zejména vzdělávací systém Dextera Yagera, při podnikání s firmou Amway. Myšlením jsem se dostal na pravou stranu kvadrantu, podle Roberta Kyiosakiho. To mě velmi pomohlo mé podnikání úspěšně zakončit.  Neopominutelné bylo i vzdělání získané v oboru finančního poradenství v České pojišťovně. Hodně mě posunulo vpřed zaměstnání ve firmě ERA, a.s. Pardubice. Pracoval tam 12 let a při instalacích civilních i vojenských pasivních radarových systémů jsem procestoval celý svět a vydělal nemalé peníze. To mě také pomohlo dotánout rekostrukci Podhradu do současné podoby. Protože jsem tam, po mém rozvodu s mojí bývalou ženou Marcelou, šel i bydlet dokončil jsem i rekonstrukci pohodlného bydlení.  Vzdělával jsem se i dál, zejména v infopodnikání pod v edením Davida Kirše a jeho spolupracovníků. Naučil jsem se budovat chytré obchodní  weby. V neposlední řadě jsem se dostal i k podnikání na burze ve vzdělávacím systému Ing. Jiřího Mazura, který považuju za regulerní další vysokou školu. Burzu a finanční trhy jsem pod jeho vedením studoval 6 let. Dnes se zabývám intradenním tradingem a vydávám ve špičkovém teamu traderů krátkodobé predikce pohybu aktiv na burze, které se v systému Winsignals prodávají po celém světě.

Logo firmy

Tady je odkaz na aktuální domovskou stránku firmy MARSPOM:

Domovská stránka firmy MARSPOM

 

o jednom krásném místě